Spotkanie edukacyjno-profilaktyczne z funkcjonariuszami policji

  Uczniów Szkoły Podstawowej w Królewcu odwiedzili w ostatnim czasie policjanci z KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOŃSKICH – podkomisarz Sylwia SOBCZYŃSKA i aspirant Leszek MYSZKOWSKI.
Tematem spotkania była odpowiedzialność karna za popełnione czyny osób nieletnich.
Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich.
Podczas spotkania funkcjonariusze wyjaśnili, jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz omówili konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, pobicie, posiadanie i spożywanie wyrobów tytoniowych i alkoholowych. Przypomnieli uczniom o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletnich również podlegają postępowaniu przed sądem.
Funkcjonariusze uświadomili zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *