Nowy sekretarz w naszej gminie

Od dnia 25 lutego bieżącego roku w Gminie Smyków stanowisko sekretarza sprawuje Pan Zbigniew Stefańczyk w wymiarze ½ etatu. Odpowiada on za właściwe funkcjonowanie urzędu. Sekretarz Gminy wykonuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta, Zastępcy Wójta lub w sytuacji, gdy nie mogą oni z innych przyczyn pełnić swoich obowiązków.

Pan Zbigniew Stefańczyk z wykształcenia jest prawnikiem, radcą prawnym. W latach 1994 – 1998 piastowała funkcję Burmistrza Końskich, obecnie pracuje również w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

W Urzędzie Gminy w Smykowie w każdy poniedziałek tygodnia , w godzinach 9.00-12.00,
w pokoju nr 2 udziela mieszkańcom bezpłatnych porad prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *