„NAUCZYCIEL UCZY O PRZESZŁOŚCI, TŁUMACZY TERAŹNIEJSZOŚĆ, KSZTAŁTUJE PRZYSZŁOŚĆ”

  Pod takim hasłem odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Królewcu. Było to wyjątkowe święto, które przypominało o wartości, jaką w życiu każdego człowieka stanowi edukacja.
Na początku pani dyrektor Anna Cholewińska podkreśliła, że praca nauczyciela należy do najtrudniejszych, ale jednocześnie najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań. Wymaga nie tylko umiejętności, ale też szczególnego talentu i zaangażowania. Pani dyrektor podziękowała za bezinteresowną pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, za efektywne wspomaganie rodziców w odpowiedzialnym przygotowywaniu ich dzieci do dorosłego życia, za wysiłek włożony w organizację edukacji i wychowania młodego pokolenia, za odkrywanie i rozwijanie talentów, za wszystkie sukcesy dydaktyczne, sportowe i artystyczne. Swoje podziękowania skierowała także do pracowników obsługi, którzy  dbają o czystość sal lekcyjnych, korytarzy i dziedzińca wokół szkoły. Nie zabrakło także życzeń.

Po części oficjalnej odbyła się wyjątkowa część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy VIII oraz wokalistek zespołu Królewiaczki. Prowadzący uroczystą galę Igor Zroślak i Bartłomiej Chwaszczyński świetnie zapowiadali kolejne punkty programu.

Ósmoklasistki (Amelia Bąk, Aleksandra Stachura, Kinga Owczarek, Anna Pawelec, Julia Opala,  Joanna Lachowska) doskonale wcieliły się w role nauczycielek.

Doskonałym uzupełnieniem były tematyczne piosenki rewelacyjnie zaprezentowane przez Amelię Bąk i Zofię Dudek. Nie zabrakło także życzeń i tradycyjnego „Sto lat” w wykonaniu ósmoklasistów.

Jednak najwięcej emocji wzbudziła scenka dotycząca relacji rodzinnych podczas odrabiania prac domowych, w której rewelacyjnie zagrali: Eliza Opala – tata, Zofia Dudek – mama, Aleksandra Kowalczyk – Mariusz,  Joanna Lachowska – dziadek.

Dzięki młodym artystom publiczność poczuła się jak w teatrze  i dlatego nagrodziła ich za efektowny występ gromkimi brawami.

Ostatnią niespodzianką była wokalno-taneczna prezentacja zespołu „Wesołe Nutki”, za którą otrzymali zasłużone oklaski.

Część artystyczną przygotowali: p. Karol Mijas, p. Agnieszka Nowacka i p. Anna Gorzelak. Doskonałym uzupełnieniem była dekoracja wykonana przez: p. Annę Gorzelak, p. Katarzynę Lachowską, p. Katarzynę Sykułę i p. Ninę Szymkiewicz.

Na zakończenie pani dyrektor wręczyła wszystkim nauczycielom nagrody i podziękowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *