GMINA SMYKÓW OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

 

(Na zdjęciu od lewej: Skarbnik Gminy – Wiesława Lesiak, Wójt Gminy – Jarosław Pawelec, Mariusz Gosek – Członek Zarządu Woj Świętokrzyskiego)

W dniu 29 sierpnia br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, Wójt Jarosław Pawelec oraz skarbnik gminy Wiesława Lesiak  podpisali umowę z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim i członkiem Zarządu Województwa Mariuszem Goskiem na „Doposażenie jednostki OSP Królewiec”.

Umowa dotyczyła dofinansowania jednostki OSP Królewiec w wysokości 10.000 złotych.

Dofinansowanie przeznaczone zostało na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego w postaci: aparatów oddechowych komplet -2 sztuki, czujników bezruchu -2 sztuki, radiotelefonów z ładowarką – 2 sztuki.

Wartość projektu ogółem wyniosła 15 848,33 zł. Dotacja została przyznana w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *