PIĘKNY KONCERT ZESPOŁU „KRÓLEWIACZKI” z okazji 20-lecia PCPR

W „Astorii” w Końskich odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 20 lecia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich. W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 zaproszonych gości, m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, przedstawiciele placówek i instytucji z terenu powiatu koneckiego, z którymi współpracuje PCPR, dyrektorzy i pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa świętokrzyskiego, sponsorzy i darczyńcy, przedstawiciele mediów, zespół „Królewiaczki” wraz z opiekunami artystycznymi oraz byli i obecni pracownicy PCPR w Końskich.

Uroczysty jubileusz uświetnił także przygotowany na tę wyjątkową okazję występ artystyczny zespołu „KRÓLEWIACZKI” pod kierunkiem p. Agnieszki Nowackiej i p. Anny Gorzelak.

Zespół wystąpił w składzie: Zofia Dudek, Amelia Bąk, Joanna Lachowska, Eliza Opala, Julia Opala, Aleksandra Kowalczyk i Radosław Nowacki.

Najwięcej emocji wśród publiczności wzbudziła piosenka ludowa z autorskim tekstem p. Agnieszki Nowackiej specjalnie napisana na tę uroczystość.

Młodzi artyści otrzymali zasłużone brawa a także pisemne podziękowania od pani Urszuli Przygodzkiej – dyrektor PCPR oraz kosz słodyczy.

Po zakończeniu części oficjalnej, zaproszeni goście zostali na uroczysty obiad, po którym przedstawiono prezentację multimedialną pt. „20 lat minęło…”, przygotowaną przez pracowników Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej PCPR w Końskich.

Zespół „Królewiaczki” wraz z opiekunami artystycznymi
składają serdeczne podziękowania
Pani Dyrektor Urszuli Przygodzkiej
za zaproszenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *