INFORMACJA DYREKTORA SP KRÓLEWIEC DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Królewcu ustalił z nauczycielami jak będzie wyglądał  tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas. Zwrócono uwagę, by nie obciążać nadmiernie uczniów zajęciami, a także uwzględnić możliwości psychofizyczne dziecka. Wspólnie ustalono  również formę kontaktu nauczycieli z rodzicami.

NAUKA ZDALNA

W czasie nauki zdalnej dyrektor prosi, by pamiętać o zasadach bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń, za pomocą których będą oni kontaktować się z nauczycielem, ich dostępności, wieku uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej.  

MATERIAŁY DO NAUKI ZDALNEJ

Nauczyciele będą korzystali z dostępnych materiałów, które udostępnił MEN.
Zdalne nauczanie nauczyciele mogą realizować wykorzystując dostępne i rekomendowane przez resort materiały przede wszystkim te dostępne na platformie www.epodreczniki.pl 
oraz w paśmie programów edukacyjnych Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.                 
Nauczyciele będą informować rodziców o dostępnych materiałach, formach i sposobach realizacji nauki w domu.
Zachęcamy rodziców, aby wspólnie z dziećmi korzystać ze strony platformy www.epodreczniki.pl

Rekomendowana platforma nie wymaga dodatkowego oprogramowania, a po zalogowaniu się na nią przez uczniów i nauczycieli możliwa jest obserwacja postępów w nauce.
Konta dla nauczycieli i uczniów zostały już utworzone.
Otrzymali je wychowawcy i nauczyciele, przesłane zostały również uczniom  i rodzicom.                     

OCENIANIE

Praca i wysiłek uczniów będą oceniane. O ocenianiu będą poinformowani rodzice i uczniowie przez uczących nauczycieli.

INFORMACJA DLA ÓSMOKLASISTÓW

Uczniowie klasy VIII są zobowiązani zgodnie z tygodniowym planem zajęć do rozwiązywania próbnych testów egzaminacyjnych zaproponowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Za monitorowanie postępów odpowiedzialni są nauczyciele uczący w klasie ósmej.

Z poważaniem,
 Anna Cholewińska
 – dyrektor Szkoły Podstawowej w Królewcu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *