Majowe święta

Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych dniach maja obchodzone są w Polsce trzy ważne święta.

1 Maja zapisał się, jako Międzynarodowe Święto Pracy obchodzone nie tylko w Polsce, ale i na świecie, to święto państwowe ustawowo wolne od pracy, to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy wprowadzony w 1889 roku dla upamiętnienia wydarzeń majowych w Chicago w Stanach Zjednoczonych. To święto poświęcone pamięci ofiar, które domagały się między innymi 8-godzinnego dnia pracy.

2 Maja został ustanowiony Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu czcimy polskie barwy narodowe, które jako jedne z nielicznych w świecie mają, pochodzenie heraldyczne.

3 Maja upamiętnia wprowadzenie w Polsce Konstytucji przez Sejm Czteroletni w roku 1791

Reformy Sejmu i Konstytucja miały wzmocnić kraj wewnętrznie i przywrócić jego dawną świetność. Głównymi autorami Ustawy Rządowej, bo taką nazwę nadano Konstytucji 3 Maja, byli: Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj

Konstytucja 3 Maja była pierwszą spisaną ustawą w Europie, a drugą na świecie, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Obowiązywała tylko 15 miesięcy, ponieważ już w roku 1793 Rosja dokonała drugiego rozbioru Polski. Ustawa ta miała jednak ogromne znaczenie. Była próbą reformy ustroju Rzeczypospolitej po jej pierwszym rozbiorze. Znosiła liberum veto i wolną elekcję. Zapewniała prawa polityczne szlachcie i mieszczanom, brała pod opiekę chłopów. Wprowadzała podział władzy na ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą, tę ostatnią składając w ręce króla i tzw. Straży Praw, zwiększała też liczebność armii. Od chwili uchwalenia Konstytucja stała się symbolem dążeń do odzyskania niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej, niezależnie od przeszkód wewnętrznych i zagrożeń zewnętrznych.

Kolejne święto państwowe obchodzone w maju to Narodowy Dzień Zwycięstwa obchodzony 8 maja. W takiej formie i nazwie święto obchodzone jest od 2015 roku. Wcześniej obchodzono to święto 9 maja, jako Święto Zwycięstwa i Wolności. Nie jest to jednak dzień wolny od pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *