Artykuły żywnościowe z Kieleckiego Banku Żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy

W dniu 18 maja 2020r. żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej dostarczyli z Kieleckiego Banku Żywności do Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Królewcu ponad 8,5 ton artykułów żywnościowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019. Artykuły żywnościowe trafią do najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy zakwalifikowanych do pomocy w ramach ministerialnego programu.

            W ramach Podprogramu 2019 pierwsze paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do pomocy zostały wydane w styczniu br. druga partia żywności dotarła do mieszkańców w kwietniu br, teraz rodziny otrzymają trzecią i już ostatnią partię żywności w ramach Podprogramu 2019.  

             Składam podziękowania dla Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Królewcu Pani Anny Cholewińskiej za udostępnienie hali sportowej oraz wszelką okazaną życzliwość i pomoc, dla Pani Anny Bednarczyk kucharki Szkoły Podstawowej w Królewcu za przygotowanie ciepłego posiłku dla żołnierzy WOT. Słowa podziękowania kieruję do żołnierzy 10 Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy pomagali przy rozładunku żywności oraz dla wszystkich Pań, które na równi z żołnierzami ciężko pracowały przy rozładunku ponad 8,5 ton artykułów żywnościowych. Dziękujemy wszystkim za okazaną serdeczność, życzliwość, mobilizację, a także chęć niesienia pomocy innym.

Renata Marzec

GOPS Smyków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *