Trzecioklasiści z Królewca już po ogólnopolskim sprawdzianie

19 maja 2020r. uczniowie III klasy z SP Królewiec wzięli udział w  Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasistów (OSKT), przygotowanym przez wydawnictwo OPERON. Jest  to jeden ze sposobów podsumowania, jak również sprawdzenia osiągnięć uczniów kończących edukację na pierwszym etapie. To również ważne wydarzenie w życiu każdego ucznia. W tym roku sprawdzian wyglądał inaczej – odbył się nie w szkole w obecności nauczyciela i rówieśników, lecz w domu.    

Zostały zachowane wszelkie procedury, wcześniej ustalone z rodzicami i wychowawcą p.  Lucyną Basiak, która zadbała o to, aby arkusze w  postaci edytowalnych formularzy PDF dotarły w wyznaczonym czasie  do uczniów, jak również zdalnie nadzorowała przebieg sprawdzianu.

Tegoroczny sprawdzian składał się z dwóch części podstawowych:
języka polskiego, matematyki  oraz z części dodatkowej – minitestu
z przyrody. Sprawdzian z edukacji polonistycznej składał się z dwóch etapów:  słuchanie ze zrozumieniem (NOWOŚĆ) i czytanie ze zrozumieniem.
Sprawdzian monitorowała p. dyrektor szkoły Anna Cholewińska.
Do sprawdzianu przystąpiło 21 uczniów.

Dziękujemy rodzicom, którzy zapewnili swoim dzieciom możliwość uczestniczenia w tym pierwszym w ich życiu sprawdzianie.
To był dla nich przede wszystkim sprawdzian samych siebie, chęć wykazania się umiejętnościami i wiedzą, odpowiedzialnością
i samodzielnością.

Lucyna Basiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *