Nowa droga dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych

Rozpoczęto rozbudowę drogi powiatowej Grzymałków – Gliniany Las – Smyków w km 3+473 do km 5+948 – 2,475 km. ETAP III – odcinek od km 5+260 do km 5+918,02. Dofinansowanie wynosi 60%, a cały projekt to 1 milion 060 tysięcy złotych. Zakres prac obejmie poszerzenie nawierzchni do szerokości 6 m., wykonanie jednostronnego chodnika o szerokości 2 m., przebudowę skrzyżowania z drogą 0401T, wykonanie pobocza jednostronnego, przebudowę zjazdów.Wykonawcą jest firma DUKT z Nowin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *