„Remont drogi gminnej relacji Miedzierza – Pokoradz ( o długości 762 m) oraz remont drogi gminnej relacji Rozgół – Pokoradz”

Nazwa projektu: „Remont drogi gminnej  Nr 382003T relacji Miedzierza – Pokoradz oraz remont drogi gminnej Nr 382012T relacji Rozgół – Pokoradz”

Dofinansowano ze środków: Państwowego Funduszu Celowego. Fundusz Dróg Samorządowych.

Zakończyły się prace związane z realizację zadania „Remont drogi gminnej relacji Miedzierza – Pokoradz ( o długości 762 m) oraz remont drogi gminnej relacji Rozgół – Pokoradz” (o długości 460 m). – Bardzo zależało nam na remoncie tych odcinków i cieszę się, że na ten cel udało się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – mówi wójt Jarosław Pawelec.

Kwota dofinansowania – 140 294,00 zł (60% Fundusz Dróg Samorządowych)
Wkład własny – 93 530,98 zł

Całkowita wartość zadania – 233 824,98 zł

Wyremontowane drogi łączą się z drogą gminną oraz krajową nr 74. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna była w złym stanie technicznym. Posiadała liczne spękania, nie spełniała swojego zadania jako warstwa jezdna. Wykonano warstwę wiążącą i ścieralną oraz zrobiono obustronne pobocza. Nowe drogi są bezpośrednio drogami dojazdowymi dla mieszkańców Pokoradza i Rozgółu do instytucji użyteczności publicznej: SP w Miedzierzy, Świetlicy Wiejskiej w Miedzierzy, Kościoła Parafialnego, Urzędu Gminy w Smykowie, Ośrodka Zdrowia.
Zrealizowana inwestycja wpłynie pozytywnie na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjność terenów wiejskich oraz ułatwi dostęp do infrastruktury społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *