Jakie programy oferują Wody Polskie

Informujemy, że mieszkańcy naszego województwa mogą korzystać z programów zaoferowanych przez Wody Polskie:

  • program przeciwdziałania Stop suszy
  • mała retencja
  • nawodnienie rolnicze
  • zielona infrastruktura dla miast
  • kwietne łąki

ARMIR oferuje swoim interesantom program „Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadniania” . 

 Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach można pozyskać środki w ramach programów:

  • Program Moja Woda – WFOŚiGW w Kielcach
  • Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska NFOŚiWG w Warszawie
  • Możliwość dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kielcach prowadzi program pilotażowy we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) – czyli sieć efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym (wybrany został powiat konecki).

Wszystkie dostępne informacje dostępne są na stronie: https://ir.kielce.uw.gov.pl/ir/aktualnosci/17607,STOP-SUSZY-PROGRAMY-POMOCOWE.html

Zachęcamy do korzystania z programów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *