Rusza nabór w Regionalnym Konkursie Grantowym – Równać szanse!

Program oferuje wsparcie dla projektów rozwijających kompetencje społeczne młodych ludzi mieszkających na wsiach oraz w małych miejscowościach. Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty ze wsi i miast do 20.000 mieszkańców – organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki, ochotnicze straże pożarne oraz nieformalne grupy dorosłych deklarujące założenie i rejestrację (do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania podjęte w ramach projektu.
04.08.2020 r. został ogłoszony nabór wniosków do projektu: „Równać szanse”. Zachęcamy KGW z terenu Gminy Smyków oraz stowarzyszenia do składania wniosków.

Więcej informacji pod adresem: https://rownacszanse.pl/rkg2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *