Nowa wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 2021r.

W OBWIESZCZENIU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 4 listopada 2020 r. została ogłoszona nowa wysokość kwoty świadczenia pielęgnacyjnego. Tak więc począwszy od 01.01.2021r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1 971,00 zł. (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100).
Podstawa prawna: MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  dnia 12 listopada 2020 r. Poz. 1031

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *