Wyłoniony wykonawca

Gmina Smyków wyłoniła wykonawcę na opracowanie „Projektów  – koncepcji programowych zagospodarowania przestrzeni pod kontekstem tematycznym z lokalizacją atrakcji dla działki – obręb Wólka Smolana” – dla obszaru około 14 ha po byłym polu namiotowym przy zalewie
w Sielpi.

Wykonawcą dwóch alternatywnych Koncepcji Programowych jest Firma Success Parks Daniel Heinst z Warszawy. Przedmiot zamówienia zawiera m.in.:
– analizę potencjału lokalizacyjnego, rynku, budżetu, modelu biznesowego i ram czasowych inwestycji,

– dwa projekty koncepcyjne zagospodarowania przestrzeni, konsultowane, omówione z zamawiającym,
–  selekcja atrakcji, wybór alternatyw,               

–  projekt założeń rzeczowo – finansowych,

–  projekty koncepcyjne w perspektywie, wizualizacje, modele 2D lub 3D.

Jesteśmy na początku drogi. Opracowanie wstępnej koncepcji może wydawać się proste, ale jest to najważniejszy etap, ponieważ od niego będzie zależał sukces inwestycji i skala tego sukcesu. Na tym etapie przyjmuje się szacunkowe zaokrąglone kwoty inwestycji oraz szacuje się ewentualny poziom przychodów. Analiza ogólna rynku, konkurencji, zasobności portfela potencjalnych klientów. Tutaj wstępnie szacuje się poziom kosztów, przyjmując wstępne typy urządzeń i atrakcji które mają wystąpić w parku – mówi wójt Jarosław Pawelec. Dokument ten będzie podstawą do dalszych kroków, m.in. określenia założeń formalno-prawnych w jakich Gmina Smyków mogłaby partycypować w realizacji inwestycji, oraz oszacowania spodziewanych korzyści – dodaje.

 Firma Success Parks Daniel Heinst to:

  1. Zespół specjalistów z doświadczeniem międzynarodowym.

Sam założyciel Daniel Heinst mieszka już od ponad 17 lat w Polsce i zna polskie realia ( był przez pewien okres dyrektorem Chorzowskiego Parku Rozrywki) a jednocześnie ma stały kontakt z innymi biurami projektowymi z zagranicy  oraz często uczestniczy w projektach międzynarodowych.  Ma stały dostęp do aktualnych rozwiązań i technologii funkcjonujących na świecie.

  • Firma podejmuje się projektowania i tworzenia koncepcji  tylko w warunkach kiedy projekt ma ekonomiczne racje bytu. Jednym słowem projekt musi być później w rzeczywistości rentowny.  Wykonane projekty jak np.”Majaland” funkcjonują
    i przynoszą planowane dochody. Obecnie Firma realizuje projekt „Mandoria” – miasto przygód, które rozpocznie działalność operacyjną w tym roku pod Łodzią.
  • Dokładna analiza rynku i zagrożeń powoduje, że projekty posiadają bardzo silne umocowanie w  realiach ekonomicznych danego kraju. Oznacza to, że projekty są reowne i mieszczą się w zaplanowanym budżecie oraz zaplanowanych ramach czasowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *