Pierwszy transport żywności trafił z Kieleckiego Banku Żywności do Gminy Smyków dla najbardziej potrzebujących mieszkańców

W dniu 18 lutego 2021r. żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej dostarczyli z Kieleckiego Banku Żywności do Gminy Smyków blisko 6 ton artykułów żywnościowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020.   Jest to pierwszy transport żywności w ramach podpisanej umowy z Kieleckim Bankiem Żywności w związku z realizacją Podprogramu 2020. Wsparciem z terenu naszej gminy zostało objętych 350 osób, którzy spełnili wymagania programu ustalone przez ministerstwo rodziny i polityki społecznej.   Serdeczne podziękowania kieruję do żołnierzy 10 Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pracowników gospodarczych oddelegowanych z Urzędu Gminy w Smykowie, którzy pracowali przy rozładunku żywności.

Kierownik GOPS w Smykowie

Renata Marzec

                     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *