Dzień Ziemi 2021 w SP Królewiec trwa cały rok!

Tak naprawdę w ciągu całego roku uczniowie pod kierunkiem nauczycieli dbają o swoją planetę. Jednak, żeby uczcić urodziny Ziemi podjęli szereg działań.  Światowy Dzień  Ziemi  pod   hasłem   ,,Przywróć  naszą  Ziemię’’ uczniowie obchodzili od 19 do 25 kwietnia 2021 r. Podczas  tego  wydarzenia  zorganizowane  zostały  liczne  akcje  i  inicjatywy.  Akcja ,,11  kroków dla Ziemi”   skierowana  była   do  uczniów   klasy  VI A, VI B   i VII A i VII B.  Uczniowie   z 11 zadań  mieli  wybrać   trzy   i  potwierdzić  wykonanie  trzema zdjęciami.

W  czwartek 22 kwietnia   uczniowie   klasy VI, VII  i VIII    napisali   Konkurs Wiedzy Ekologicznej  pt. ,,Z  ekologią  za  pan  brat’’.  Zmierzyli  się    z pytaniami  rozwiązując  test on-line. Celem  konkursu   było  uwrażliwienie    młodzieży  na piękno   przyrody,    poznanie  zagrożeń   w najbliższym  środowisku  i   rozbudzenie  odpowiedzialności   za  jego stan.

Wszyscy  uczestnicy  otrzymali  dodatkowe  punkty   z zachowania , a uczniowie z najwyższymi   wynikami   nagrodzeni  zostali    oceną  celującą  za I miejsce  lub  bardzo  dobrą za II i III miejsce z biologii  oraz  punktami  z zachowania. Oceny celujące  otrzymali: Krasowska Milena i Janus Julita (VIA), Bąk Oliwia (VIB), Piekarski Wiktor (VIIA),  Dobrowolski Dawid (VII B), Adach Maja ( VIII).

   W ramach  Dnia Ziemi   uczniom  klasy  VI, VII i  VIII   na lekcji  biologii, chemii  i  godzinach z wychowawcą   została  przedstawiona  prezentacja  multimedialna pt. ,,Przywróć naszą Ziemię’’, której  celem  było promowanie proekologicznych  postaw   w społeczeństwie,  budowanie  odpowiedzialności  za planetę, zachęcanie  do prowadzenia trybu  życia,  który  jest  bardziej   przyjazny dla  naszej  Ziemi.  Dodatkowo  w  klasach VII  i VIII  nauczycielka języka  niemieckiego  przeprowadziła   lekcje   o tematyce  proekologicznej.

  Organizatorami wyżej wymienionych  akcji  były p. Anna Łącka  oraz  p. Aneta. Zroślak

    Każdy  z nas  jest  mieszkańcem  Ziemi  i powinien czuć się odpowiedzialny  za jej stan.  Pamiętajmy, że o Ziemię warto  dbać   przez  cały  rok a nie  tylko podczas obchodów Dnia Ziemi.

Wszystkim  zwycięzcom  gratulujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *