LAUREACI KONKURSU „112 – ZAWSZE W GOTOWOŚCI”: Anna Adach, Bartosz Błoński, Kamil Błoński z klasy II oraz Radosław Nowacki z klasy III z SP Królewiec

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim  z zachowaniem reżimu sanitarnego odbyło się wręczenie nagród laureatom wojewódzkiego konkursu plastycznego „112 — zawsze w gotowości”, którzy przybyli ze swoimi rodzicami.
Celem było rozpowszechnienie wśród uczniów wiedzy na temat numeru ratunkowego oraz podkreślenie jego roli i znaczenia w ratowaniu życia, zdrowia, mienia i środowiska.
Konkurs był skierowany do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.

Do ŚUW wpłynęła rekordowa liczba prawie  2500 prac plastycznych.
Jury przyznało WYRÓŻNIENIE dla:
Anny Adach, Bartosza Błońskiego i  Kamila Błońskiego z klasy II
– Radosława Nowackiego z klasy III
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Królewcu.

Młodzi artyści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Anna Adach
Bartosz Błoński i Kamil Błoński
Radosław Nowacki i p. Zbigniew Koniusz – WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *