Świetnie zaplanowana akcja, czyli próbna ewakuacja w Szkole Podstawowej Królewcu

Sygnał alarmowy 16 czerwca 2021 r. o godzinie 8.00 usłyszeli uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi, którzy zachowywali się zgodnie  z wytycznymi zawartymi w dokumencie szkolnym „Regulamin  ewakuacji Szkoły Podstawowej w Królewcu”. Drogami ewakuacyjnymi przedostali się  do punktu zbiórki, którym jest parking obok szkoły.  Nauczyciele złożyli meldunek koordynującej ewakuacją p. Krystynie Grzegorczyk.  

Okazało się, że  nie wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. Dyrektor szkoły pani Anna Cholewińska poinformowała  przybyłych strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w  Królewcu o tym, że z danych meldunkowych wynika, iż  w  budynku przebywa jeden uczeń. Strażacy bardzo sprawnie sprawdzili  pomieszczenia szkoły i  „uratowali” zagubionego. 

Nagle rozległy się gromkie brawa dla strażaków.
          W akcji brali udział: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie  oraz pracownicy obsługi.  Łącznie ewakuowano: 165 uczniów, 12  nauczycieli oraz 3 pracowników obsługi.

Po przeprowadzonej kontroli budynku dyrektor szkoły odwołała alarm i podziękowała wszystkim  za sprawnie przeprowadzoną akcję.
Praktyczne zastosowanie procedur w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia  jest najlepszą lekcją. 

Po ćwiczeniach uczniowie bezpiecznie wrócili na zajęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *