Konkursy w ramach „Programu edukacji ekologicznej dla Gminy Smyków na 2021 rok

W ramach „Programu edukacji ekologicznej dla Gminy Smyków na 2021 rok” zostały zorganizowane 4 konkursy, w tym 2 plastyczne, 1 plastyczno – techniczny oraz zbiórka nakrętek plastikowych .

Celem projektu było zwiększanie świadomości w zakresie ochrony zasobów środowiska naturalnego i wyuczenia zachowań u młodych mieszkańców Gminy    w myśl zasady „ czym skorupka za młodu nasiąknie…”. Pogłębienie świadomości społecznej na temat zagrożeń płynących z zanieczyszczenia powietrza, uwrażliwienia uczniów na kwestie związane z zagrożoną dziś bioróżnorodnością a także polepszenie wizerunku Gminy Smyków i regionu, jako miejsca zadbanego i czystego, gdzie propagowane są postawy  i zachowania proekologiczne.

Program skierowany był do uczniów dwóch szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych  i oddziałów „0” oraz grup edukacji przedszkolnej z Przedszkola w Smykowie zlokalizowanych na  terenie Gminy Smyków.

Program dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach.

Prace w konkursie plastycznym BIORÓŻNORODNOŚĆ OCZAMI MŁODYCH EKOLOGÓW


Prace w konkursie plastycznym p.n. „SEGREGACJA NA SZÓSTKĘ

Prace w konkursie plastyczno – przestrzennym  p.n „SMOGOLUDA POKONAMY I CZYSTE POWIETRZE ODZYSKAMY”

Komisja konkursowa w składzie:

  1. Agata Sadko– Przewodnicząca Komisji Konkursowej,
  2. Sylwia Dulewicz – Sekretarz Komisji Konkursowej
  3. Ewa Mijas  – członek
  4. Aneta Włoszczyńska- członek
  5. Paulina Deszczyńska – członek

rozstrzygnęła konkursy.

W  konkursie plastycznym p.n. „ SEGREGACJA NA SZÓSTKĘ” skierowanym do uczniów klas I– IV  szkół podstawowych w którym należało wykonać dowolną techniką (np. rysowanie, malowanie, wyklejanie itp.) plakatu w formacie A4, którego motywem przewodnim miało być przedstawienie sposobów na ograniczenie wytwarzania odpadów, wiedzy o prawidłowej segregacji odpadów i ich ponownego przetwarzania., zwyciężyli:

1.I miejsceUczennica  klasy I Szkoły Podstawowej  w Królewcu
2.II miejsceUczeń klasy I  Szkoły Podstawowej w Królewcu
3.III miejsceUczennica klasy IV  Szkoły Podstawowej w Miedzierzy
4.wyróżnienie  Uczennica  klasy II Szkoły Podstawowej  w Miedzierzy

W konkursie plastycznym BIORÓŻNORODNOŚĆ OCZAMI MŁODYCH EKOLOGÓW skierowanym do uczniów klas V – VIII szkół podstawowych w którym to uczestnicy mieli za zadanie przygotować plakat w formacie A3 przedstawiający piękno różnorodności biologicznej,  potrzebę jej zachowania oraz nawiązującego do promowania i rozpowszechniania wiedzy na temat różnorodności biologicznej i jej ochrony, laureatami zostali:

1.I miejsceUczeń  klasy VII b  Szkoły Podstawowej  w Królewcu
2.II miejsceUczennica klasy VI b  Szkoły Podstawowej w Królewcu
3.III miejsceUczennica klasy VII   Szkoły Podstawowej w Miedzierzy
4.wyróżnienie  Uczennica  klasy VII Szkoły Podstawowej  w Miedzierzy

W  konkursie plastyczno – przestrzennym  p.n „ SMOGOLUDA POKONAMY I CZYSTE POWIETRZE ODZYSKAMY” skierowanym do grup przedszkolnych i zerówek,  w ramach którego uczestnicy mieli wykonać figurę, rzeźbę przedstawiającą tytułowego „Smogoluda”,  ilustrującą zagrożenia związane z zanieczyszczeniem powietrza (negatywne oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na środowisko, zdrowie i życie człowieka). Laureatami konkursu zostali:

L.P.RankingGrupa przedszkolna/klasaPlacówka oświatowa
1.I miejscePunkt PrzedszkolnySzkoła Podstawowa
w Miedzierzy
2.II miejsceOddział Przedszkolny „0”Szkoła Podstawowa w Królewcu
3.III miejsce  Oddział Przedszkolny „0”Szkoła Podstawowa w Miedzierzy
4.wyróżnienieGrupa Przedszkolna „ Tęczowe Promyki”Przedszkole w Smykowie

W czwartym konkursie p.n. „NAKRĘTKOWA AKCJA”, którego przedmiotem była zbiórka jak największej ilości 
(wyrażonej w kilogramach) nakrętek plastikowych w przeliczeniu na jednego ucznia/dziecka  danej  placówki oświatowej, zwyciężyli:

1.I miejsceSzkoła Podstawowa w Królewcu
2.II miejscePrzedszkole w Smykowie
3.wyróżnienieSzkoła Podstawowa w Miedzierzy

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za udział w konkursie wszystkim uczestnikom!

Smyków, dnia 17.06.2021r.

                                                                                                             Wójt Gminy Smyków

                                                                                                              /-/ Jarosław Pawelec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *