Uroczystość poświęcenia sztandaru Szkoły Podstawowej im. Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

„Broni nie złożę. Munduru nie zdejmę. Tak mi dopomóż Bóg”

Odświętnie ubrani uczniowie, w asyście swoich nauczycieli i wychowawców, zebrali się w naszym kościele, by uczestniczyć w historycznej chwili poświęcenia Sztandaru Szkoły Podstawowej im. Majora Henryka Dobrzańskiego „ Hubala” w Miedzierzy. Uroczysta Msza Święta była sprawowana pod przewodnictwem Biskupa diecezji radomskiej Piotra Turzyńskiego. W homilii Biskup zwrócił szczególną uwagę na patriotyczną i religijną wartość sztandaru. Z czcią dokonał aktu poświęcenia oraz udzielił błogosławieństwa zebranym. Mszę świętą uświetniły swoim śpiewem członkowie Zespołu Ludowego „Smykovia” oraz Scholi parafialnej. Dziękujemy! Po nabożeństwie nastąpił przemarsz wszystkich pocztów towarzyszących naszemu sztandarowi na plac szkolny. Podczas uroczystości głos zabrał pan Starosta Powiatu Koneckiego – Grzegorz Piec , który nadmienił, że „nadanie imienia majora Henryka Dobrzańskiego „ Hubala” niesie ze sobą oddanie hołdu najwyższym wartościom takim jak miłości do ojczyzny, wierność i męstwo. Te wartości dla „ Hubala” były priorytetem.” Po wyprowadzeniu sztandaru wszyscy zebrani zostali zaproszeni na Festyn Rodzinny

. Wśród gości byli obecni:

– Grzegorz Piec – Starosta Konecki

– Jarosław Staciwa – Członek Zarządu Powiatu Koneckiego

– Danuta Jarek – Przewodnicząca Gminy Smyków

– Grzegorz Lesiak – Wiceprzewodniczący Gminy Smyków

– Jarosław Pawelec – Wójt Gminy Smyków

– Jerzy Duda – Wicewójt Gminy Smyków

– Sołtysi i Radni naszej Gminy

– Rada Rodziców Naszej szkoły

– Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Smykowie

– Dyrektor i Nauczyciele Przedszkola w Smykowie

– Dyrektor i Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Królewcu

– Koło Gospodyń Wiejskich „Miedzierzanki”

– Stowarzyszenie „Śladami hubalczyków”

– Strażacy OSP Kozów i OSP Miedzierza

– Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Odział Końskie – Klasa mundurowa

– Koło Łowickie Orlik nr 86 w Końskich

Serdecznie dziękujemy Państwu za przybycie na uroczystość. To Wasza obecność podkreśliła wagę tego wydarzenia, które na zawsze zapisze się na kartach historii naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy sponsorom: – Wójtowi Gminy Smyków Panu Jarosławowi Pawelcowi- Radzie Rodziców Naszej szkoły- Firmie Junior Jacek Propkopczyk- Firmie Tymbark- Kołu Łowieckiemu Orlik nr 86 w Końskich- Kołu Gospodyń Wiejskich „ Miedzierzanki” – Właścicielom Restauracji Olivia Końskie DZIĘKUJEMY! ❤?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *