Nie można odmówić rachmistrzowi przekazania danych w ramach NSP 2021

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. obowiązkową metodą przekazania danych w ramach NSP 2021r.  jest samospis internetowy.

Jeśli jednak nie dokonaliście Państwo jeszcze samospisu, a skontaktuje się z  Wami telefonicznie lub w formie bezpośredniego wywiadu Rachmistrz – macie Państwo ustawowy obowiązek przekazania mu danych.

W przypadku braku możliwości podania danych spisowych w momencie kontaktu z rachmistrzem, możecie Państwo umówić się z rachmistrzem na dokonanie spisu na inny możliwie szybki termin.

Zgodnie z art. 17a ust 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm.) respondent nie może odmówić udzielenia informacji  rachmistrzowi odwołując się do możliwości dokonania samospisu internetowego.

Odmowa udzielenia informacji rachmistrzowi z powołaniem się przez respondenta na możliwości dokonania samospisu internetowego traktowana jest jak odmowa udziału w spisie.

Odmowa udziału w spisie skutkuje niezwłocznym wszczęciem postępowania egzekucyjnego w celu zasądzenia kary przewidzianej art.  57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 443, z późn. zm.), który brzmi:

„Art. 57. Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *