Przedsiębiorco! chcesz dofinansować nowe stanowisko pracy? Przypominamy o trwających w tym roku ostatnich naborach!

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zaprasza przedsiębiorców do współpracy w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w ramach trwających naborów na:

– refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Aktualnie obowiązująca maksymalna kwota refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wynosi 25 000 złotych.

·        w zakresie środków EFS:

– w ramach projektu pozakonkursowego PO WER dla osób młodych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w PUP Końskie jako bezrobotne, nabór ogłoszony został od dnia 10 czerwca 2021 roku i jest prowadzony w sposób ciągły do momentu wyczerpania limitu środków.

– w ramach projektu pozakonkursowego RPO WŚ dla osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zarejestrowanych w PUP Końskie jako bezrobotne, nabór ogłoszony został od dnia 10 czerwca 2021 roku i jest prowadzony w sposób ciągły do momentu wyczerpania limitu środków.

·        w zakresie środków FP:

– w  ramach limitu środków Funduszu Pracy dla osób zarejestrowanych w PUP Końskie jako bezrobotne, nabór ogłoszony został od dnia 10 czerwca 2021 roku i jest prowadzony w sposób ciągły do momentu wyczerpania limitu środków.

Zapraszamy do współpracy zainteresowanych przedsiębiorców/pracodawców.

Szczegółowe informacje u doradców klienta pod nr tel. 41 260 43 63 wew. 204, 205.

Wnioski i kryteria w zakresie powyższego naboru są do pobrania na stronie www.konskie.praca.gov.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *