Zaproszenie na szkolenie

Informujemy, że GOPS w Mniowie wspólnie ze Stowarzyszeniem Koło Gospodyń Wiejskich Żurawinki organizuje szkolenie dla członków stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich i wszystkich osób zainteresowanych utworzeniem i rozwijaniem działalności podmiotów ekonomii społecznej z terenu gminy Mniów, Miedziana Góra i Smyków. Szkolenie odbędzie się w dniu 25 sierpnia w godzinach od 16:00 do 20:00 w Świetlicy w Smykowie, 26-212 Smyków 108

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *