Kolejna Jednostka OSP z Gminy Smyków w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.

Tym razem powód do świętowania mają druhny i druhowie z OSP Królewiec. W dniu 26.08.2021 r. roku w Urzędzie Gminy w Smykowie zostało podpisane porozumienie w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Królewcu do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Porozumienie podpisali:

Komendant Powiatowy PSP w Końskich – mł. bryg. Ryszard Stańczyk

Wójt Gminy Smyków – Jarosław Pawelec

oraz Prezes OSP Królewiec – Grzegorz Młodawski

Członkostwo w KSRG to wielki prestiż dla jednostki ale jeszcze większy obowiązek. Muszą być spełnione warunki co do sprzętu oraz odpowiednia ilość druhów wyszkolonych w różnym zakresie.

Jednostka jest zobowiązana do całodobowego, całorocznego utrzymania stanu gotowości operacyjnej.

Terenem własnego działania jednostki jest teren działania KP PSP w Końskich, przy czym w razie potrzeby jednostka może być zadysponowana  poza obszar własnego działania.

Gmina ma za zadanie wspieranie jednostek wchodzących do KSRG w zakresie sprzętu i wyposażenia oraz ubezpieczenia strażaków.

Wójt Jarosław Pawelec nie odmawia pomocy w tym zakresie i obejmuje wsparciem wszystkie jednostki z naszego terenu. Jak często powtarza …”Dobrze wyposażona jednostka to bezpieczni mieszkańcy a na tym nam zależy najbardziej”….

Serdecznie gratulujemy druhom z Królewca i teraz kolej na jednostkę z Przyłóg.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *