Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w miejscowości Wólka Smolana

W dniu 07.06.2021 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził Listę rankingową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania  ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”, dotyczących wykonywania prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia.

 Gmina Smyków  uzyskał 53 pkt, zajmując 10 miejsce na liście rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn.”Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w miejscowości Wólka Smolana”

Celem realizacji zadania jest : odwiercenie  pionowego otworu Smyków GT-1 o głębokości 1220 m p.p.t. (+/-10%) dla rozpoznania występowania i  wykształcenia utworów wodonośnych triasu dolnego, określenie ich parametrów hydrogeologicznych oraz  mineralizacji, wydajności i  temperatury wód w  utworach triasu dolnego na terenie Gminy Smyków.

Projektowane parametry otworu:

temperatura wody: 35-45oC z utworów triasu dolnego

wydajność: 30 m3/h z utworów triasu dolnego

Mineralizacja: 90 g/dm3 z utworów triasu dolnego

Projektowany otwór geotermalny Smyków GT-1 znajdować się będzie na działce

nr ewidencyjny 580, obręb 0010 Wólka Smolana, położonej w północnej części gminy,

 której właścicielem jest Gmina Smyków.

Gmina Smyków jest po negocjacje, czeka na podpisanie umowy z NFOŚiGW na powyższe dofinansowanie. 

Kwota dofinansowania na realizację tego zadania wynosi 9.525.251,00 zł.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=595965222331670&id=100057545917722

https://www.facebook.com/100057545917722/videos/543772730663975/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *