Warsztaty dla członków organizacji pozarządowych z terenu gminy Smyków

W dniach 1-2 października 2021 w Zalesiu Gorzyckim koło Sandomierza odbyły się warsztaty animacyjne dla członków organizacji pozarządowych z terenu gminy Smyków. W szkoleniu uczestniczyło trzynaście osób wśród, których byli przedstawiciele KGW Królewiec, KGW Miedzierza, KGW Przyłogi, Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Smyków, Stowarzyszenia Śladami Hubalczyków, Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy w Smykowie. Warsztaty  były realizowane zgodnie z założeniami Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r. Inicjatywa organizacji warsztatów została podjęta przez Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Gminę Smyków. Zajęcia prowadził Krzysztof Polewski, Joanna Sędziejewska, Katarzyna Potocka. Tematyka warsztatów dotyczyła słabych i mocnych stron organizacji oraz obszaru działania, sporządzanie diagnozy, pozyskiwania środków zewnętrznych itp. Dodatkową atrakcją w ramach warsztatów była wizyta studyjna w Sandomierzu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *