PIERWSZOKLASIŚCI BŁYSNĘLI WIEDZĄ I TALENTEM!

Uczniowie klasy pierwszej bardzo starannie przygotowywali się do wyjątkowej uroczystości od początku roku szkolnego. Z entuzjazmem uczyli się piosenek i wierszy oraz wytrwale ćwiczyli krok poloneza.

21 października br. od samego rana w Szkole Podstawowej w Królewcu panowała podniosła atmosfera. Pierwszoklasiści ubrani w świąteczny strój galowy, odpowiednia dekoracja na sali gimnastycznej, przygotowany sprzęt nagłaśniający – wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście.

Wreszcie  nadszedł moment rozpoczęcia. Głos zabrała pani dyrektor Anna Cholewińska. Powitała wszystkich zebranych, a w szczególny sposób zwróciła się do uczniów klasy I. Pierwszakom pani dyrektor życzyła wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, sukcesów w nauce, wielu przyjaźni, osiągnięć na miarę swoich możliwości.

Następnie przewodnicząca szkoły powitała wszystkich zebranych na tej uroczystości i zaprosiła pierwszaków, którzy w rytm poloneza wkroczyli na salę.
Samorząd  Uczniowski życzył pierwszakom sukcesów w nauce, a uczennice z klasy 5 zapewniły o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole.
Po przemówieniu dzieci zaprezentowały swoje umiejętności.
W odświętnych strojach, w przepięknych biretach na głowach pierwszaki błysnęły wiedzą i talentem.
Pięknie zaśpiewane piosenki, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej, potrzeba szanowania naszej Ojczyzny to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole.

W podniosłej atmosferze została wprowadzona flaga narodowa. Po chwili wszyscy odśpiewali hymn. Następnie przed flagą Polski pierwszoklasiści ślubowali, że będą: dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.


Po złożeniu ślubowania pani dyrektor szkoły Anna Cholewińska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia.

,,Pasuję Cię na ucznia” – mówiła pani dyrektor i dotykała ramion swoich podopiecznych ołówkiem jak czarodziejską różdżką.


Następnie wychowawczyni klasy p. Lucyna Basiak wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy.
Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w licznym gronie i przygotowali dla każdego dziecka upominki, a potem zorganizowali ,,słodkie” przyjęcie.

Upominki dla uczniów ufundowała również p. Wiesława Gaweł – zaopatrzeniowiec szkolnej stołówki.

Zastępca Wójta Gminy pan Jerzy Duda z inspektor oświaty p. Sylwią Dulewicz życzyli uczniom sukcesów w nauce, jak również radości ze zdobywania wiedzy i wręczył na ręce wychowawczyni słodycze dla pierwszaków.

W roku szkolnym 2021/2022 uroczyste ślubowanie złożyło 23. uczniów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *