Podsumowanie akcji „Umiem pływać”

Po raz kolejny uczniowie z klas I – III Szkoły Podstawowej w Miedzierzy oraz Szkoły Podstawowej w Królewcu wzięli udział programie bezpłatnej nauki pływania pt. „Umiem pływać”. Każdy uczeń, którego rodzice wyrazili pisemną zgodę na udział w zajęciach, uczestniczył w 20 godzinnym kursie nauki pływania. Zajęcia odbywały się w krytej pływalni przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarneckiej Górze. Koordynatorem projektu była pani Beata Janiszewska. Instruktorami pływackimi byli dwaj instruktorzy w osobach: p. Tomasz Bernas oraz p. Maciej Kiełbowski. Dzieci korzystały z nauki pływania bardzo chętnie. Realizacja projektu przebiegała sprawnie, zgodnie z założeniami. Zajęcia umożliwiły dzieciom nabycie podstawowych umiejętności pływania. Na zakończenie projektu ratownik medyczny p. Marcin Pytlos przedstawił uczniom prezentację pt. „Umiem pływać – Bezpiecznie wypoczywam nad wodą”. Dziękujemy! Z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *