WARSZTATY ANIMACYJNE DLA CZŁONKÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY SMYKÓW

W dniach 13.12.2021 r. w Urzędzie Gminy w Smykowie odbyły się warsztaty animacyjne dla członków organizacji pozarządowych z terenu gminy Smyków. W szkoleniu uczestniczyło szesnaście osób wśród, których byli przedstawiciele KGW Królewiec, KGW Miedzierza, KGW Przyłogi, KGW Smyków, KGW Kozów, KGW Salata, Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Smyków, Stowarzyszenia Śladami Hubalczyków, oraz pracownicy Urzędu Gminy w Smykowie. Warsztaty były realizowane zgodnie z założeniami Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r. Inicjatywa organizacji warsztatów została podjęta przez Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Gminę Smyków. Zajęcia prowadził Krzysztof Polewski, Joanna Sędziejewska, Katarzyna Potocka. Tematyka warsztatów dotyczyła kierunków rozwoju organizacji, pozyskiwania środków zewnętrznych itp. Jest to kolejne już III z cyklu szkoleń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *