„CZERP MĄDROŚĆ OD AUTORYTETÓW, ALE UFAJ SOBIE” – Tydzień Kultury Języka w Miedzierzy

Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim organizowany jest przez Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK Kielce. Główna idea projektu polega na stworzeniu jak najliczniejszemu gronu odbiorców możliwości uczestnictwa w ciekawych spotkaniach z językiem polskim. Tegoroczny Tydzień Kultury Języka obfitował w wydarzenia poświęcone niezwykłym ludziom, którzy są dla nas inspiracją, pod hasłem: „Czerp mądrość od autorytetów, ale ufaj sobie”. Założeniem działań, było, aby kontakt z wielkimi postaciami dostarczył dzieciom i młodzieży refleksji, przemyśleń i inspiracji. Zależało nam, by uczniowie, uczestnicząc w różnorodnych wydarzeniach Tygodnia poświęconych autorytetom, mieli okazję odkrywać siebie, swoje potrzeby i dążenia; by czerpiąc z doświadczeń i osiągnięć innych, kształtowali własną tożsamość i kreowali swoją przyszłość.

Przez cały tydzień od poniedziałku 14 marca do piątku 18 marca uczniowie poszczególnych klas brali aktywny udział w przygotowanych działaniach.

  • Klasy najmłodsze miały spotkanie z poetką Agnieszką Czarnecką. Poznały warsztat pisania wierszy oraz przeprowadziły ciekawy wywiad.
  • Uczniowie klasy „0” wysłuchali opowieści o znanej polskiej pisarce Marii Konopnickiej, czytali „Szkolne przygody Pimpusia Sadełko” oraz wykonali ilustracje do tej książki.
  • Klasy IV i V uczestniczyły w konkursach z frazeologizmami w roli głównej oraz w „bieganym” dyktandzie.
  • Klasy VI – VII przygotowały plakaty i lapbooki z autorytetami. Przeprowadziły dyskusje o cechach autorytetów, prezentowały swoich idoli, a także dogłębnie poznały życie i działalność Marii Konopnickiej, Józefa Wybickiego i Wandy Rutkiewicz – patronów roku 2022.
  • Uczniowie klasy VIII wzięli udział w dyskusji dotyczącej współczesnych autorytetów. Rozmowa poprzedzona została ankietą, z której jednoznacznie wynikało, że w ich życiu nie było lub nie ma autorytetów, ale są one potrzebne, bo młodzież pragnie mieć wzory do naśladowania. Podsumowaniem dyskusji był kolaż stworzony przez uczniów.

Wszystkie działania zostały nagrodzone pozytywnymi ocenami z języka polskiego. Koordynatorkami akcji w szkole były polonistki: Agnieszka Czarnecka, Agnieszka Leszczyńska oraz bibliotekarka Aleksandra Kałmuk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *