Uczniowie z Miedzierzy aktywnie uczestniczyli w Programie „Szkolny Klub Sportowy”

Na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki czytamy: „Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.” W Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Miedzierzy zajęcia dwa razy w tygodniu prowadziła nauczycielka wychowania fizycznego p. Sylwia Blaszyńska.

Wśród celów programu należy wymienić m.in. kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież, promocję zdrowego i aktywnego stylu życia, tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia. Cieszymy się, że nasi uczniowie tak chętnie wzięli udział w przygotowanych pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *