Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Krzemienny Krąg”

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni, liczonych od dnia następnego po dniu publikacji oferty, pisemnie faxem lub pocztą elektroniczną na adres:
Urząd Gminy w Smykowie
Smyków 91
26-212 Smyków
fax: 41 3739181
e-mail: sekretariat@smykow.pl
W przypadku gdy koniec terminu konsultacji społecznych wypadnie w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, ich termin upływa następnego dnia, który nie jest sobotą lub dniem wolnym od pracy.
Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Iwona Koza
Urząd Gminy w Smykowie
Smyków 91
26-212 Smyków
tel.: 41/ 3739181
adres poczty elektronicznej: iwona.koza@smykow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *