Kolejny sukces ucznia Szkoły Podstawowej im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Miedzierzy na konkursie wojewódzkim

13 czerwca 2022 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”. W roku szkolnym 2021–2022 realizowana była jubileuszowa dziesiąta edycja Projektu. Inicjatorami Projektu byli:

• Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach;

• Departament Społeczeństwa Informacyjnego (obecnie Departament IT) Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach;

• Wydział Prewencji oraz Wydział ds. Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Uczeń naszej szkoły , Antoni Basiak, zdobył wyróżnienie w konkursie – Kategoria I. Do konkursu przygotowywała ucznia pani Izabela Basiak, nauczycielka plastyki i informatyki. Laureatom gratulowali: Marszałek Andrzej Bętkowski, Tomasz Jamka – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, dyrektor Departamentu IT Robert Janus, dyrektor ŚCDN Jacek Wołowiec. Działania realizowane w ramach Projektu miały na celu: • upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania z zasobów Internetu;

• promocję hasła światowego Dnia Bezpiecznego Internetu;

• nabycie wiedzy na temat praw autorskich, ochrony wizerunku i danych osobowych;

• kształtowanie właściwych postaw wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania praw człowieka;

• rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych;

• rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.

Serdecznie gratulujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *