Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Smyków

W związku z prowadzonymi kontrolami nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, informuję, że  w sytuacji nieobecności właścicieli/ użytkowników/ zarządców nieruchomości pracownicy Urzędu Gminy w Smykowie zostawiają informację o konieczności przedłożenia wymaganych dokumentów tj. umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi wywozu nieczystości ciekłych  oraz dowodów potwierdzających opłatę za wywóz nieczystości ciekłych (zgodną ze zużyciem wody).

Właściciele nieruchomości u których pozostawiona została powyższa informacja proszeni są o dostarczenie wskazanych dokumentów w terminie 7 dni.           

                                                                                                     Wójt Gminy Smyków

                                                                                                     /-/ Jarosław Pawelec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *