INWENTARYZACJA AZBESTU – ważne ogłoszenie dla mieszkańców Gminy Smyków

W związku z aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Smyków przez Firmę WGS84 Polska Sp. z o.o., 05- 822 Milanówek, ul. Warszawska 14/5,Wójt Gminy Smyków zwraca się z prośbą do  mieszkańców gminy, którzy mają zmagazynowany (zalegający) azbest na terenie nieruchomości do zgłaszania tego faktu poprzez platformę internetową za pomocą linku:  https://forms.gle/yHK47dkdRYfX4xb28

Środki na realizację aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowo-cementowych pozyskano w ramach konkursu na realizację w 2022 r. zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

                                                                                      Wójt Gminy Smyków

                                                                                      /-/ Jarosław Pawelec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *