„W HOŁDZIE PAMIĘCI” – PODNIOSŁA 78. ROCZNICA BITWY POD TRAWNIKAMI

Tradycyjnie w pierwszą sobotę września w Trawnikach, w intencji poległych żołnierzy AK oraz generała Antoniego Hedy „Szarego”, odbyła się uroczysta msza święta polowa, rokrocznie celebrowana przez proboszcza parafii w Zaborowicach, ks. kan. Zbigniewa Kołtona. 

W obchodach wzięli udział mieszkańcy z terenu  gminy Smyków i Mniów, jak również sołtysi i radni z naszej gminy, jednostki OSP, a także starosta konecki p. Grzegorz Piec, wójt gminy Smyków p. Jarosław Pawelec  i zastępca wójta p. Jerzy Duda. We mszy uczestniczyli kombatanci, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK – środowisko „Szaraków” ze Skarżyska-Kamiennej, Starachowic i innych środowisk,  prezes Światowej Federacji Polskich Kombatantów płk. Wojciech Fabian oraz poczty sztandarowe Polskich Drużyn Strzeleckich, przedstawiciele stowarzyszeń, działających na terenie naszej gminy, m. in. „Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków” i „Śladami Hubalczyków”.

W wydarzeniu, jak co roku, wzięli udział także uczniowie, rodzice i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Królewcu, na czele z panią dyrektor Anną Cholewińską, a także z SP w Miedzierzy – pani dyrektor Beata Janiszewska  oraz z SP w Zaborowicach – pani dyrektor Barbara Krasowska.  

Wartę honorową podczas mszy pełnili harcerze z Królewca, pod opieką p. Anety Grot oraz z Miedzierzy.  

Uroczystość uświetnił zespół „Królewiaczki”,  pod okiem i z udziałem p. Agnieszki Nowackiej, który pięknie zaśpiewał pieśni o tematyce patriotycznej. Podniosłość koncertu  podkreślił Radosław Nowacki, który przepięknie zagrał na trąbce.

Na zakończenie delegacje złożyły pamiątkowe wieńce i zapaliły znicze.

Po części oficjalnej wszyscy zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez  KGW Przyłogi i KGW Stanowiska.

To była niezwykła lekcja patriotyzmu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *