„TYDZIEŃ DLA PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH”

Wraz z nadejściem  nowego roku szkolnego społeczność Szkoły Podstawowej w Królewcu rozpoczęła działania mające na celu wspieranie odporności. W dniach od 12 do 16 września w szkole prowadzona była akcja pod  nazwą:  „TYDZIEŃ DLA PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH”.
Była to kampania edukacyjno – informacyjna  dotycząca dbania o własne zdrowie i zdrowie innych, zorganizowana w oparciu  o pakiet materiałów  przygotowanych przez MEiN, GIS oraz organizacje pozarządowe.

W ramach akcji, dzieci i młodzież  uczestniczyli w  rozmowach o tematyce prozdrowotnej podczas  zajęć edukacyjnych w szkole oraz w innych formach zdobywania  wiedzy  w tym zakresie (np. gazetki, filmy edukacyjne dotyczące profilaktyki).

Odbyło się spotkanie z pielęgniarką p. Dorotą Sperą, mamą uczennicy z oddziału przedszkolnego, pracującą na  oddziale kardiologicznym szpitala w Kielcach.

Zaproszenie na prelekcję przyjął również p. Marcin Szyposzyński z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie wszystkich klas.

Wychowankowie otrzymali dużą dawkę informacji o zdrowiu i chorobie, a zwłaszcza przypomnieli sobie zasady bezpieczeństwa związane m.in. z COVID – 19, grypą i chorobami zakaźnymi. Poznali, jaką rolę pełnią szczepienia ochronne. Na lekcjach wychowawczych realizowano zagadnienia traktujące o zdrowiu. Odbyły się  prezentacje filmów edukacyjnych dotyczące chorób zakaźnych.
Kampania edukacyjno – informacyjna  pozwoliła na uwzględnienie pomysłów i inicjatyw uczniów we współpracy z nauczycielami. Przygotowano gazetkę tematyczną, a uczniowie klas młodszych wykonali prace plastyczne zachęcające do szczepień ochronnych.

Realizacja projektu objęła swoim zakresem również Rodziców uczniów, którzy drogą elektroniczną otrzymali materiały dotyczące chorób zakaźnych i ich zapobiegania.
Projekt był realizowany z inicjatywy Szkolnego Koła PCK, którego opiekunami są panie:  Elżbieta Zbróg, Lidia Pakuła i Krystyna Grzegorczyk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *