„SZKOŁA PAMIĘTA”

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Królewcu aktywnie włączyli się w organizowaną przez MEN ogólnopolską akcję „Szkoła pamięta”.

Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu. Inicjatywa jest realizowana w październiku tuż przed uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym.  
Są to dni, w których w szczególny sposób wspominamy bliskich zmarłych oraz doskonały czas do zadumy i kultywowania pamięci o tych, którzy zapisali się na kartach historii.  

W ramach przedsięwzięcia odbyły się następujące działania:
pogadanki w czasie, których przybliżone zostały postaci majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
i Antoniego Hedy „Szarego” oraz wydarzenia związane z pacyfikacją Królewca i Adamowa w 1940 roku;
–  porządkowanie i odwiedzenie przez uczniów klasy V i VI lokalnego miejsca pamięci narodowej w lesie smykowskim, w którym hitlerowcy zamordowali 104 mieszkańców Królewca i Adamowa;
uporządkowanie przez harcerzy terenu znajdującego się wokół byłego budynku gminy w Smykowie,
na którym wmurowana jest tablica z popiersiem Józefa Piłsudskiego;
uporządkowanie przez harcerzy pomnika poległych  partyzantów Armii Krajowej dowodzonych przez    Antoniego Hedy „Szarego” w Trawnikach;
czytanie w czasie przerw przez uczniów klasy VIII A i VII fragmentów książki Tadeusza Janduły „Ocalić od zapomnienia” nawiązującej do smutnych wydarzeń z 1940 r.;
obejrzenie filmu historycznego „Hubal”;
przygotowanie przez uczniów klas ósmych prezentacji multimedialnych pt. „Partyzanci Ziemi Koneckiej”
i „II wojna światowa w regionie świętokrzyskim”, które zostaną one przekazane do biblioteki szkolnej;
uporządkowanie przez uczniów klasy VII terenu wokół tablicy pamiątkowej poświęconej św. Janowi Pawłowi II oraz tablic pamiątkowych znajdujących się na budynku szkoły.

Dodatkowo w dniach 31 X i 1 XI nauczyciele wraz z uczniami włączą się w kwestę na cmentarzu w Miedzierzy, której celem będzie zbiórka pieniędzy na renowację starych nagrobków.

  Poprzez takie akcje dzieci uczą się historii, pamiętają o trudzie i ofiarach, jakie poniósł naród polski w walce o wolność i wyzwolenie naszego kraju.

               Szkołę do akcji zgłosiła pani dyrektor Anna Cholewińska. Koordynatorem przedsięwzięcia była p. Helena Karbownik – nauczyciel historii. Nad uczniami opiekę sprawowali: p. Jacek Kołodziejczyk, p. Anna Gorzelak,  p. Agnieszka Nowacka, p. Katarzyna Lachowska, p. Małgorzata Michalak, p. Helena Karbownik, p. Magdalena Woźniak i p. Aneta Grot.

#SzkołaPamięta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *