W Królewcu radośnie świętowali MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

W piątek w Szkole Podstawowej  w Królewcu uczniowie, nauczyciele i pani dyrektor na znak solidarności ubrali się na niebiesko, aby radośnie świętować rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to wyjątkowa data, która w szczególny sposób zwraca uwagę na DZIECI i ich prawa. W tym roku celebracji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka towarzyszy szczególny przekaz, zwracający uwagę na kwestie różnorodności i tolerancji. Kwestie te są niezwykle aktualne w Polsce, gdzie obywatele oraz społeczności szkolne i przedszkolne ciepło przyjęły i okazały wsparcie uchodźcom uciekającym przed wojną w Ukrainie.
Celem tegorocznych obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowanych przez UNICEF jest przeciwdziałanie dyskryminacji, poprzez podkreślanie, że prawa dziecka dotyczą każdego dziecka – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu zamożności. Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i żadne dziecko nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania.
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie.
Do akcji organizowanej przez UNICEF przystąpiła także Szkoła Podstawowa w Królewcu.

Cała społeczność szkolna wzięła również udział w apelu, podczas którego pani dyrektor Anna Cholewińska wraz z Anną Dudek – przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego przypomniały jakie są prawa dziecka. Wychowawcy klas, nauczyciele oraz pedagog szkolny przybliżyli również tematykę praw dziecka podczas pogadanek w klasach oraz świetlicy szkolnej.

Organizatorem szkolnej akcji były panie:  Magdalena Woźniak – pedagog szkolny oraz Paulina Kuleta – szkolny Rzecznik Praw Dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *