Na grafice przedstawiona płyta azbestowa

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smyków w 2023 roku

Wójt Gminy Smyków informuje Państwa, że w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków na lata 2012 – 2032”, w roku 2023 będzie możliwość otrzymania dofinansowania na pokrycie kosztów demontażu, transportuutylizacji odpadów zawierających azbest oraz zbierania, transportu i unieszkodliwienia materiałów zalegających w postaci odpadów azbestowych.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu materiałów na nowe pokrycia dachowe. Działania te są zgodne z przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie – ustawa z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1680 ).

Właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z dofinansowania w 2023 roku proszeni są  o złożenie wniosku w sekretariacie Urzędu Gminy w Smykowie w terminie do 10 stycznia 2023 roku. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy w Smykowie, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Wnioski do pobrania znajdują się na stronie: www.bip.smykow.pl – w zakładce: dokumenty do pobrania oraz poniżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *