Gminny Program Rewitalizacji Gminy Smyków na lata 2024-2034

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Smyków na lata 2024-2034 zwracamy się do mieszkańców gminy o wypełnienie „Ankiety oceny potrzeb rewitalizacji określonych działań związanych z rewitalizacją” oraz „Formularza zgłoszenia przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych” do Programu Rewitalizacji.

Prosimy o wypełnienie ankiety i formularza w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2023r.


Link do ankiety: https://www.webankieta.pl/ankieta/929901/gmina-smykow.html

Link do formularza: https://www.webankieta.pl/ankieta/937149/gmina-smykow.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *