Aktywny udział SP w Miedzierzy w programie „Szkolny Klub Sportowy”

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Program skierowany jest przede wszystkim do uczniów nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej np. treningami w klubie sportowym.

Również nasza szkoła przystąpiła do tego programu. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w środę i w piątek, od września do czerwca. Uczestniczyło w nich 15 uczniów z klasy V i VII. Prowadząca zajęcia, p. Sylwia Blaszyńska, nauczycielka wychowania fizycznego realizowała program badmintona, co owocowała wysokimi lokatami uczniów na zawodach wojewódzkich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *