OGŁOSZENIE Wójta Gminy Smyków w sprawie konsultacji społecznych projektu: ”Program współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 r.”

OGŁOSZENIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *