Nowa wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 01.01.2024r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie uprzejmie informuje, że w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2024. Zgodnie z obwieszczeniem świadczenie pielęgnacyjne w 2024 r. wyniesie 2988 zł. Dla porównania w 2023 r. jest to kwota 2458 zł. Świadczenie wzrośnie zatem o 530 zł miesięcznie. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia. Jest to jedna waloryzacja w danym roku. Polega ona na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. Takim wskaźnikiem jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok kalendarzowy podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia w „Monitorze Polskim” do 15 listopada każdego roku.

Kierownik GOPS w Smykowie

/-/ Renata Marzec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *