Nowa inicjatywa finansowania dla rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim i Polsce Wschodniej

Z myślą o wsparciu mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej, Świętokrzyski Fundusz Rozwoju z siedzibą w Kielcach ogłosił uruchomienie programu Pożyczka na Rozwój Turystyki. Program ten oferuje preferencyjne warunki finansowania, aby wspomóc innowacyjne inwestycje w sektorze turystycznym oraz pokrewnych dziedzinach gospodarki.

O Pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorstwa mikro, małe oraz średnie, nie znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, działające w branży turystycznej i pokrewnych sektorach na terenie województwa świętokrzyskiego oraz Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie z wyłączeniem Warszawy i dziewięciu powiatów ja otaczających). Fundusz, który udziela preferencyjnych Pożyczek nie pobiera prowizji ani od udzielenia pożyczki, ani od wcześniejszej spłaty. Nie wymaga też wkładu własnego. Kwota pożyczki może wynosić nawet do 1 000 000,00 zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 2,00%, a dla start-upów (podmiotów działających do 3 lat) obowiązuje preferencyjne oprocentowanie wynoszące 1,00%. Pożyczkę można spłacać nawet przez 7 lat i korzystać z karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy od momentu uruchomienia pożyczki.*

Pożyczka jest przeznaczona na inwestycję końcową polegającą na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych lub organizacyjnych, w tym m.in. na rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, dokonanie zasadniczych zmian w działalności skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług oraz inwestycje w nowe wyposażenie i sprzęt.

Obszary, na które można przeznaczyć pożyczkę obejmują obiekty noclegowe, gastronomiczne, infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, turystyki zdrowotnej, kultury i rozrywki. Środki z pożyczki przeznaczyć można również na transport turystyczny, organizację turystyki i pośrednictwo turystyczne. O Pożyczkę na rozwój turystyki wnioskować mogą również producenci produktów ekologicznych i regionalnych oraz firmy działające w innych branżach pokrewnych.

Z Pożyczki finansowane mogą być przedsięwzięcia związane m.in. z budową, przebudową lub remontem obiektów i infrastruktury, zakupem nieruchomości i gruntów związanych z działalnością gospodarczą, zakupem środków trwałych oraz pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego (spełniających określone warunki). Finansowany może być również kapitał obrotowy (do 50% wartości pożyczki).

Dla zainteresowanych przedsiębiorców szczegółowe informacje oraz formularz wniosku są dostępne na stronie internetowej www.sfr-kielce.pl w zakładce Pożyczka na rozwój turystyki II.

Zapraszamy do współpracy i inwestowania w rozwój turystyki w regionie!

 * nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego; stanowi zaproszenie do zawarcia umowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *