Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w miejscowości Wólka Smolana

W dniu 07.06.2021 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził Listę rankingową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania  ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”, dotyczących wykonywania prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia.  Gmina Smyków  uzyskał 53 pkt, zajmując 10 miejsce […]

Czytaj dalej


77. Rocznica Bitwy pod Trawnikami.

Zgodnie z tradycją, utrwalaną od wielu lat, w pierwszą sobotę września pod pomnikiem w Trawnikach odbywają się patriotyczne uroczystości upamiętniające poległych partyzantów z 3 pp. Legionów AK dowodzonych przez Antoniego Hedę „Szarego” w bitwie stoczonej z obławą niemiecką 1944 roku. Tegoroczne uroczystości odbyły się w sobotę 4 września. Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą, w intencji poległych […]

Czytaj dalej


Przedsiębiorco! chcesz dofinansować nowe stanowisko pracy? Przypominamy o trwających w tym roku ostatnich naborach!

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zaprasza przedsiębiorców do współpracy w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w ramach trwających naborów na: – refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Aktualnie obowiązująca maksymalna kwota refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wynosi 25 000 złotych. ·        w zakresie środków EFS: – w ramach projektu pozakonkursowego PO WER dla osób młodych w wieku […]

Czytaj dalej