Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Smyków

W związku z prowadzonymi kontrolami nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, informuję, że  w sytuacji nieobecności właścicieli/ użytkowników/ zarządców nieruchomości pracownicy Urzędu Gminy w Smykowie zostawiają informację o konieczności przedłożenia wymaganych dokumentów tj. umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi wywozu nieczystości ciekłych  oraz dowodów potwierdzających opłatę za wywóz nieczystości ciekłych (zgodną ze zużyciem wody). Właściciele nieruchomości u których pozostawiona została powyższa informacja proszeni są o dostarczenie wskazanych […]

Czytaj dalej


Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Krzemienny Krąg”

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni, liczonych od dnia następnego po dniu publikacji oferty, pisemnie faxem lub pocztą elektroniczną na adres:Urząd Gminy w SmykowieSmyków 9126-212 Smykówfax: 41 3739181e-mail: sekretariat@smykow.plW przypadku gdy koniec terminu konsultacji społecznych wypadnie w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, ich termin upływa następnego dnia, który nie jest sobotą lub dniem wolnym […]

Czytaj dalej


Strona 12 z 114« Pierwsza...1011121314...203040...Ostatnia »