Budowa kanalizacji dla miejscowości Smyków i Piaski Królewieckie

Zadanie pn.: „Budowa kanalizacji dla miejscowości Smyków i Piaski Królewieckie” o wartości 1 956 074,00 zł netto realizowane przez Gminę Smyków, jest współfinansowane ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie zawartej w dniu 01.09.2020r. Umowy pożyczki Nr 3943/20 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

Kwota dofinansowania 1 904 529,65 zł w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”