100 tysięcy złotych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Królewcu na modernizację i doposażenie świetlicy wiejskiej w ramach EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Królewcu otrzymało wsparcie na modernizację i doposażenie świetlicy wiejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota projektu opiewa na 100 tysięcy złotych, przy […]

Czytaj dalej